Alle verschenen nummers

Losse nummers zijn zolang de voorraad strekt te verkrijgen. Je kunt hier de inhoudsopgaven van alle verschenen nummers downloaden.
De prijs is €7,50 per stuk inclusief porto. Bij meer dan 1 exemplaar wordt het wat goedkoper, stuur dan een mailtje aan info@roei.nu.

Uitzonderingen:
– elk jaar het decembernummer met de Roei!kalender, dat kost €12,50 inclusief porto.
– Nummer 18, de uitgave voor 100 jaar KNRB, kost €9,50 inclusief porto.
Vijf jaar Roei!kunst, € 9,50 inclusief porto

Bestellen

Stort het bedrag op NL14 RABO 0166 3568 40 ten name van Stichting Roei, vermeld welk(e) nummer(s) je wilt ontvangen, en je naam en adres.
Of stuur een mailtje aan info@roei.nu.

Alle verschenen nummers