Alle nummers van Roei!

Losse nummers zijn zolang de voorraad strekt te verkrijgen. Je kunt hier de inhoudsopgaven van alle verschenen nummers downloaden.
De prijs per los nummer is € 6,50 plus verzendkosten.

Bestellen
Stort het bedrag op NL14 RABO 0166 3568 40 ten name van Stichting Roei, vermeld welk(e) nummer(s) je wilt ontvangen, en je naam en adres.
Of stuur een mailtje aan redactie@roei.nu.