Olympische Roei!gids Tokyo 2021

Deze gratis gids is een uitgave van Roei!, het blad voor alle roeiers.
Roei! verschijnt zesmaal per jaar.
Neem een abonnement, het kost maar 31 euro per jaar.