Bijlagen bij Roei! 37

Roei! 37 | pagina 6

Hoe krijgen we de jeugd aan het roeien?

In vervolg op de Visie Breedtesport heeft de KNRB aan Robert Boeder de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak Juniorenroeien te schrijven. Het document ligt er maar kon door de coronacrisis niet in de Algemene Vergadering van de KNRB aan de orde komen. Roei! sprak uitvoerig met Boeder over zijn plan, de huidige status van het juniorenroeien en de ambities van de roeibond.

Het Plan van aanpak fase 1 werving en ontwikkeling van jeugd- en juniorenroeiers van Robert Boeder kan je hier downloaden. Commentaar op het rapport is welkom via redactie@roei.nu.


Roei! 37 | pagina 18

A most beautiful thing

A most beautiful thing is een documentaire over vijf Afro-Amerikaanse jongens die de gewelddadigheden in hun wijk in Chicago probeerden te ontlopen en dat wisten te bewerkstelligen door te kiezen voor een sport die voornamelijk wit, elitair en ietwat snobistisch is.
Meer weten? Ga naar amostbeautifulthing.com. Hieronder de trailer.


Roei! 37 | pagina 31

Varen doe je samen

De folder met veiligheidstips wordt hier gepresenteerd. De website varendoejesamen.nl bevat veel meer vaar-informatie.


Roei! 37 | pagina 60

Biorower: ergometer met bootgevoel

Roei! ging op bezoek bij Peter Klomp van Waterline om een ergometer te beproeven, de Biorower. Bij ons weten de enige ergometer met riemen en dollen in plaats van een ketting. Een wedstrijdroeier van Proteus deed de test: