Argo-roeiers gevaar voor porseleinhoen?

Tussen Wageningen en de Grebbeberg wordt de Grebbedijk, de dijk van de Rijn, de komende jaren versterkt. In de plannen staat ook een nevengeul in de huidige uiterwaarden getekend. Mooi veilig roeiwater, dachten ze bij Argo – de studentenvereniging die tot nu toe, als het weer het toestaat, op de Rijn roeit.

Mooi niet. De roeiers zouden namelijk op minder dan 100 meter van daar waargenomen porseleinhoenen af kunnen komen, en dat mag niet, vindt een ecologisch rapport dat in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe is opgesteld. Die 100 meter is discutabel, zegt voorzitter Joris Bergman van Argo. Op ecologisch gebied is er in Wageningen nogal wat kennis aanwezig. Bergman:

Gegevens uit de literatuur zijn niet of onjuist meegenomen in de eindconclusie. Er wordt veiligheidshalve een verstoringsafstand van 100 meter gebruikt voor de porseleinhoen. Echter, in een van de geciteerde bronnen, een bureaustudie van Livezey et. al. (2016), wordt een verstoringsafstand van 28,5 meter genoemd voor deze vogelsoort. Ook uit andere bronnen volgt een verstoringsafstand van 25 tot 50 meter voor de porseleinhoen. Dit wordt bevestigd door waarnemingen in Wageningen, waar de porseleinhoen dichtbij het dijkje richting VADA zitten. 

De nevengeul die nu in het concept voorkeursalternatief staat is te smal voor recreatief medegebruik, een bredere geul met recreatief medegebruik is in dit concept op basis van het rapport afgevallen vanwege zorgen om de porseleinhoen. Argo roept de bestuurders op een second opinion op dit rapport aan te vragen en te heroverwegen of een bredere geul met recreatief medegebruik mogelijk is. 

Roeiers op het Havenkanaal in Wageningen tijdens de Argo Najaars Slotwedstrijden. Foto Argo.