Bijlagen bij Roei! 53 | december 2022

pagina 42 | Roeierspols

De miraculeuze genezing van de roeierspols bij een motorcoureur dankzij een gepulste infrarood laser. Daarover gaat dit artikel.


pagina 47 | Balanceren op de ergometer

Miguel Mendes de Léon, skiffeur bij De Ank, maakt kennis met / demonstreert de FloRow.


pagina 51 | De oceaanroeiers

Het volledige overzicht van oceaanoverstekers, vanaf Mark Slats in 2017, vind je hier.