Bijlagen bij Roei! 39 | augustus 2020

Roei! 39 | pagina 4

Column van Hélène Fobler

Hélène liep in lockdowntijd elke dag een rondje. Vanaf 17 maart maakte ze elke dag vanaf ongeveer dezelfde plek een foto van de Rotte, van vlakbij de roeiloods van De Maas.
In dit filmpje zie je de planten en bomen groen worden en groeien. Er vliegt een reiger op, er komt een kanoër langs, verder is het stil.
Op het eind, eindelijk, na de aftiteling, roeit Hélène met haar ploeg voorbij.


Roei! 39 | pagina 45

Feike Tibben over de juniorencommissie

Zijn stuk vind je hier.


Roei! 39 | pagina 56

Philemon en Baucis in ‘t Raboes

Wil je meer weten over het huis als een rots? En wil je de ontwerpen zien? Ga naar de website van de architect.

En dan is er nog het kleine huis op ‘t Raboes, eigenlijk Summer House genaamd. Op de website van de architect kun je varianten van het ontwerp ontdekken. Het is de moeite waard daar een kijkje te nemen, want ze zijn een lust voor het oog.Bijlagen bij Roei! 38 | juni 2020

Roei! 38 | pagina 48

Op bezoek bij Mark Slats

Roei!-redacteur Jos Wassink was op bezoek bij Mark Slats, die in Uitwelleringa in de loods van Paul Dijkstra Composites zijn nieuwe oceaan roeiboot bouwde. Mark laat de boot zien.


Roei! 38 | pagina 50

Chocolademelk als hersteldrank

Het originele artikel vind je hier.


Roei! 38 | pagina 51

Online roeibotenmuseum

Het Zeilend Scheehout, Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherry’s, heeft het initiatief genomen een online roeibotenmuseum op te zetten.
Dat is in de maak, het is al open, ook al is het nog lang niet af.

In het museum is plaats voor alle roeiboten met een verhaal, en zeker voor alle oude roeiboten-met-een-verhaal in Nederland. We beginnen met de wherry’s van Het Zeilend Scheehout, zie dit voorbeeld van de single zeilwherry Wilstertje.

Weet je van het bestaan van zo’n oude of bijzondere boot in of buiten een vereniging, neem dan contact op met museum@zeilwherry.nl.


Roei! 38 | pagina 55

Zen en de kunst van het oprijden

Bekijk de actie die Mahe Drysdale Olympisch goud bezorgde.


Roei! 38 | pagina 60

Een boot wachtend op zijn roeier

Bij het artikel zijn de voetnoten per ongeluk niet opgenomen.

  • Het gedicht De roeier staat in de bundel Onder het vee uit 1966.
  • De bundel Toen ik dit zag is uit 2008.
  • Aan het eind van het artikel:
    • Iemand toch zal toe moeten zien dat alles voorbij gaat is de slotzin van Wie zal de vriend zijn van mijn vriendin uit Al die mooie beloften (1978)
    • Tot het ons loslaat is de titel van de in 1997 verschenen bundel.

Bijlagen bij Roei! 37

Roei! 37 | pagina 6

Hoe krijgen we de jeugd aan het roeien?

In vervolg op de Visie Breedtesport heeft de KNRB aan Robert Boeder de opdracht gegeven om een Plan van Aanpak Juniorenroeien te schrijven. Het document ligt er maar kon door de coronacrisis niet in de Algemene Vergadering van de KNRB aan de orde komen. Roei! sprak uitvoerig met Boeder over zijn plan, de huidige status van het juniorenroeien en de ambities van de roeibond.

Het Plan van aanpak fase 1 werving en ontwikkeling van jeugd- en juniorenroeiers van Robert Boeder kan je hier downloaden. Commentaar op het rapport is welkom via redactie@roei.nu.


Roei! 37 | pagina 18

A most beautiful thing

A most beautiful thing is een documentaire over vijf Afro-Amerikaanse jongens die de gewelddadigheden in hun wijk in Chicago probeerden te ontlopen en dat wisten te bewerkstelligen door te kiezen voor een sport die voornamelijk wit, elitair en ietwat snobistisch is.
Meer weten? Ga naar amostbeautifulthing.com. Hieronder de trailer.


Roei! 37 | pagina 31

Varen doe je samen

De folder met veiligheidstips wordt hier gepresenteerd. De website varendoejesamen.nl bevat veel meer vaar-informatie.


Roei! 37 | pagina 60

Biorower: ergometer met bootgevoel

Roei! ging op bezoek bij Peter Klomp van Waterline om een ergometer te beproeven, de Biorower. Bij ons weten de enige ergometer met riemen en dollen in plaats van een ketting. Een wedstrijdroeier van Proteus deed de test:


Bij Roei! 34

pagina 4

Syncopated rowing: het filmpje uit 1929


pagina 8/9

Kerkbootroeien in Karelië: stukje tekst weggevallen

Op de overgang van pagina 8 naar 9 is helaas een stukje tekst weggevallen. Hieronder de juiste tekst.

…Het moet een enorm geklets zijn geweest dat ’s zondags over de stille meren klonk. De vergelijking met vroeger drong zich op. Ook nu waren de meren geheel verlaten op de flottielje van tien, later veertien kerkboten na. En geheel in de traditie, nodigde de opstelling van twee aan twee ook nu uit tot een goed gesprek.

Vette groentesoep
Vier zonnige dagen lang waren de deelnemers te gast in Karelië. Gastvrouw Sirpa waakte voortdurend over het welzijn van de roeiers. Veel voorzieningen waren er onderweg niet, ze betrok daarom de mensen uit de streek zoveel mogelijk bij de organisatie. Plattelandsvrouwen maakten grote pannen vette Finse… [enz]

Bij Roei! 29

pagina 4

Randallfoil

Ian Randall heeft de presentatie die hij in Berlijn gehouden heeft, online gezet:


pagina 26

Rob van Mesdag


pagina 34

Lotte Lintmeijer

Wetenschappelijke publicaties van Lotte Lintmeijer:

M.J. Hofmijster, L.L. Lintmeijer, P.J. Beek, A.J. van Soest (2018)
Mechanical power output in rowing should not be determined from oar forces and oar motion alone
Journal of Sports Sciences, 36:18, 2147-2153

L.L. Lintmeijer, G.S. Faber, H.R. Kruk, A.J. van Soest, M.J. Hofmijster (2018)
An accurate estimation of the horizontal acceleration of a rower’s centre of mass using inertial sensors: a validation
European Journal of Sport Science, 18:7, 940-946

L.L. Lintmeijer, M.J. Hofmijster, G.A. Schulte Fischedick, P.J. Zijlstra, A.J. van Soest (2018)
Improved determination of mechanical power output in rowing: Experimental results
Journal of Sports Sciences, 36:18, 2138-2146

L.L. Lintmeijer, A.J. van Soest, F.S. Robbers, M.J. Hofmijster, P.J. Beek (2018)
Real-time feedback on mechanical power output facilitates crew rowers to comply with prescribed training intensity
International Journal of Sports Physiology and Performance